HỆ THỐNG AN TOÀN TRÊN XE Ô TÔ

Tác giả: Vương Ngọc Thắng Ngày đăng: 31/10/2020

HỆ THỐNG AN TOÀN TRÊN XE Ô TÔ

6.1.    PHÂN LOẠI VÀ CẤU TRÚC CƠ BẢN
6.1.1.    Hệ thống túi khí  (SRS)
6.1.1.1.    Nhiệm vụ của túi khí 
Các túi khí được thiết kế để bảo vệ lái xe và hành khách ngồi phía trước được tốt hơn ngoài biện pháp bảo vệ chính bằng dây an toàn. Trong trường hợp va đập mạnh từ phía trước túi khí làm việc cùng với đai an toàn để tránh hay làm giảm sự chấn thương bằng cách phồng lên, nằm làm giảm nguy cơ đầu hay mặt của lái xe hay hành khách phía trước đập thẳng vào vành tay lái hay bảng táplô. 
Hình 6.1: Công dụng của dây an toàn và túi khí khi xảy ra tai nạn
6.1.1.2.    Phân loại túi khí
Các túi khí được phân loại dựa trên kiểu hệ thống kích nổ bộ thổi khí, số lượng túi khí và số lượng cảm biến túi khí.
a.    Hệ thống kích nổ bộ thổi khí:
-    Loại điện tử (loại E)
-    Loại cơ khí hoàn toàn (loại M)

b.    Số lượng túi khí:
-    Một túi khí: cho lái xe (loại E hay M)
-    Hai túi khí: cho lái xe và hành khách trước (chỉ loại E) 
c.    Số lượng cảm biến túi khí: (chỉ loại E)
-    Một cảm biến: Cảm biến túi khí.
-    Ba cảm biến: Cảm biến túi khí trung tâm và hai cảm biến trước.
6.1.1.3.    Cấu trúc cơ bản
-    Cảm biến túi khí trung tâm.
-    Bộ thổi khí.
-    Túi khí.
Hình 6.2: Sơ đồ hệ thống túi khí loại M
Hình 6.3:  Sơ đồ hệ thống túi khí loại E
6.1.2.    Hệ thống điều khiển dây an toàn 
Đai an toàn là biện pháp chính để bảo vệ hành khách. Việc đeo đai an toàn tránh cho hành khách khỏi văng ra khỏi xe khi có tai nạn, đồng thời giảm phát sinh va đập thứ cấp trong cabin.
a.     Phân loại: 
Điều khiển dây an toàn loại điện (loại E) kết hợp với hệ thống túi khí SRS và kích hoạt bằng bộ cảm biến túi khí trung tâm.
Điều khiển dây an toàn loại cơ khí (loại M) có cảm biến riêng.
b.    Cấu trúc cơ bản: 
Cơ cấu căng đai khẩn cấp
Cơ cấu cuốn  
Cơ cấu khoá ELG
Mặc dù cơ cấu điều khiển dây an toàn thay đổi tùy theo nhà sản xuất, cấu trúc cơ bản của chúng giống nhau đối với cả loại M và loại E, chỉ khác nhau ở cách kích nổ chất tạo khí. Loại M được lắp một cảm biến căng đai khẩn cấp, nó kích nổ tạo khí dựa trên lực giảm tốc và một thiết bị an toàn để khoá cảm biến.
Hình 6.4: Kết cấu hệ thống điều khiển đai an toàn
6.2.    SƠ ĐỒ, CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CÁC PHẦN TỬ VÀ HỆ THỐNG
6.2.1.    Sơ đồ, cấu tạo và hoạt động các phần tử và hệ thống túi khí loại E
6.2.1.1.    Sơ đồ bố trí và chức năng các bộ phận của túi khí loại E
a.     Sơ đồ
Hình 6.5: Sơ đồ bố trí các chi tiết
Ghi chú:
    1     : Chỉ đối với xe có túi khí cho hành khách trước.
    2    : Chỉ một số xe có.
3    : Nếu xe có lắp bộ căng đai khẩn cấp loại E, bộ cảm biến túi khí giữa kích hoạt túi khí cùng với bộ căng đai khẩn cấp.
b.    Chức năng các bộ phận
-    Bộ thổi khí: Tạo ra khí Nitơ trong khoảnh khắc và thổi phồng túi.
-    Túi: Phồng lên ngay lập tức bởi khí từ bộ thổi khí và sau khi đã phồng lên, khí được thoát ra từ các lỗ bên dưới túi. Hấp thụ và đập trực tiếp vào lái xe và hành khách trước.
-    Bộ cảm biến túi khí trước2: Cảm nhận mức độ giảm tốc của xe.
-    Bộ cảm biến túi khí trung tâm3: Quyết định xem có cần cho nổ túi khí hay không tùy theo lực giảm tốc do va chạm từ phía trước. Khi chuyển sang chế độ chẩn đoán, nó có tác dụng chẩn đoán xem có hư hỏng trong hệ thống hay không.
-    Đèn báo: Bật sáng để cho lái xe trạng thái không bình thường trong hệ thống.
-    Cáp xoắn: Truyền dòng kích nổ của bộ cảm biến túi khí trung tâm đến bộ thổi khí.
6.2.1.2.    Cấu tạo và hoạt động của các chi tiết
a.    Bộ thổi khí và túi
Cấu tạo:
-    Cho lái xe: (Trong mặt vành tay lái)
Bộ thổi khí và túi được đặt trong vành tay lái và không thể tháo rời. Bộ thổi khí chứa ngòi nổ, chất cháy mồi, chất tạo khí, …và thổi căng túi khí khi xe bị đâm mạnh từ phía trước. Túi khí được làm bằng ny lông có phủ một lớp chất dẽo trên bề mặt bên trong. Túi khí có hai lỗ thoát khí ở bên dưới để nhanh chóng xả khí Nitơ sau khi túi khí đã bị nổ.

    a.Cho lái xe     b.Cho hành khách trước
Hình 6.6: Cấu tạo bộ phận thổi khí
-    Cho hành khách trước: (Trong bảng táplô phía hành khách)
Bộ thổi khí bao gồm một ngòi nổ, chất cháy mồi và chất tạo khí. Các chi tiết này được bọc kín hoàn toàn trong hộp kim loại. Túi khí được làm từ vải ny lông bền và sẽ được thổi phồng lên bằng khí nitơ do bộ thổi khí sinh ra. Bộ thổi khí và túi khí được gắn bên trong vỏ và cửa túi khí, rồi đặt vào trong bảng táplô phía hành khách. Thể tích của túi khí phía hành khách lớn gấp đôi so với túi khí cho lái xe.
Hoạt động:
Hoạt động  của bộ thổi khí và túi khí cho lái xe và hành khách phía trước là giống nhau. Khi các cảm biến túi khí bật do lực giảm tốc tạo ra khi xe bị đâm mạnh từ phía trước, dòng điện chạy đến ngòi nổ và nóng lên. Kết quả là nhiệt này làm bắt cháy chất cháy (chứa trong ngòi nổ) và làm lửa lan truyền ngay lập tức đến chất mồi và chất tạo khí. Chất tạo khí tạo ra một lượng lớn khí nitơ, khí này đi qua màng lọc, được làm mát và sau đó đi vào túi. Túi phồng lên ngay lập tức bởi  khí. Nó xé rách mặt vành tay lái  hay cửa túi khí và phồng lên trong khoang hành khách. Túi khí xẹp nhanh xuống sau khi nổ do khí thoát  qua các lỗ khí xả khí. Nó làm giảm lực va đập vào túi khí cũng như bảo đảm tầm nhìn rộng.
Hình 6.7: Sơ đồ hoạt động của bộ phận thổi khí
b.     Bộ cảm biến túi khí trung tâm
Bộ cảm biến túi khí trung tâm được lắp trên sàn xe. Nó bao gồm cảm biến túi khí trung tâm, cảm biến dự phòng mạch chẩn đoán …
Nó nhận các tín hiệu từ các cảm biến túi khí, đánh giá xem có cần kích hoạt túi khí hay không và  chẩn  đoán hư hỏng trong hệ thống
Cảm biến được gọi là “cảm biến túi khí trung tâm” khi trong xe có lắp cảm biến túi khí trước và được gọi là “Cảm biến túi khí” khi không có cảm biến túi khí trước.
*1    : Cho túi khí hành khách trước
*2    :  Cho cảm biến túi khí trung tâm loại cơ khí
*3    : Cho bộ căng đai khẩn cấp loại điện tử
*4    : Cho một số kiểu xe
Hình 6.8: Sơ đồ mạch điện của cảm biến túi khí trung tâm
-    Cảm biến dự phòng, ngòi nổ và cảm biến túi khí trung tâm được mắc nối tiếp .
-    Cảm biến túi khí trước và cảm biến túi khí trung tâm được mắc song song. 
-    (Chỉ một số xe có)
-    Các ngòi nổ được mắc song song.
Cảm biến túi khí trung tâm:
Có hai loại cảm biến túi khí trung tâm: loại bán dẫn dùng thước thẳng và loại cơ khí.
    Loại bán dẫn: 
-    Trong loại bán dẫn, cảm biến này phát hiện mức độ giảm tốc. Một mạch điều khiển kích nổ và dẫn động đánh giá xem có cần kích hoạt túi khí hay không và kích hoạt túi khí dựa trên tín hiệu của cảm biến túi khí trung tâm
Hình 6.9: Cảm biến túi khí trung tâm loại bán dẫn
Cảm biến loại bán dẫn bao gồm một thước thẳng và một mạch tích hợp. Cảm biến này đo và chuyển đổi lực giảm tốc thành tín hiệu điện. Điện áp tín hiệu phát ra thay đổi tuyến tính theo mức độ giảm tốc. Tín hiệu này sau đó được gửi đến mạch điều khiển kích nổ và được dùng để đánh giá xem có cần kích hoạt túi khí hay không.
    Loại cơ khí: 
Đối với loại cơ khí, cảm biến này kích hoạt túi khí bằng cách phát hiện mức độ giảm tốc.
Các tiếp điểm của cảm biến tiếp xúc và kích hoạt túi khí khi cảm biến chịu một lực giảm tốc lớn hơn mức xác định do bị đâm từ phía trước.
Cảm biến dự phòng:
Có một số loại cảm biến dự phòng, như loại cơ khí có các tiếp điểm đóng bằng vật nặng, loại công tắc thủy ngân… loại cảm biến này được chế tạo sao cho túi khí không bị kích hoạt nhầm khi không cần thiết. Cảm biến này bị kích hoạt bởi lực giảm tốc nhỏ hơn một chút so với lực kích hoạt túi khí.
Hình 6.10: Cấu tạo của cảm biến dự phòng
Mạch dẫn động và điều khiển kích nổ: (Cho cảm biến túi khí trung tâm loại bán dẫn).
Mạch dẫn động và điều khiển kích nổ tính toán tín hiệu từ cảm biến túi khí trung tâm. Nếu giá trị tính toán được lớn hơn một giá trị nhất định, nó kích hoạt ngòi nổ và làm nổ túi khí.
Nguồn dự phòng:
Nguồn dự phòng bao gồm một tụ điện dự phòng và một bộ chuyển đổi DC – DC. Trong trường hợp hệ thống nguồn bị hỏng do tai nạn, tụ dự phòng sẽ phóng điện và cấp nguồn cho hệ thống. Bộ chuyển đổi DC – DC là một bộ truyền tăng cường dòng khi điện áp ắc qui thấp hơn mức nhất định.
Mạch chẩn đoán:
Mạch này liên tục chẩn đoán hệ thống để tìm ra hư hỏng. Khi phát hiện thấy hư hỏng, nó bật sáng đèn báo túi khí để báo cho lái xe.
Mạch nhớ:
Khi mạch chẩn đoán phát hiện tháy có hư hỏng, nó đánh mã và lưu vào mạch nhớ này. Sau đó có thể đọc được các mã này để xác định vị trí của hư hỏng nhằm khắc phục sự cố nhanh hơn. Tùy theo kiểu xe, mạch nhớ này hoạt là loại bị xóa khi mất nguồn điện hoặc là loại vẫn lưu lại được thậm chí khi ngắt nguồn điện.

c.     Cảm biến túi khí trước:  (Chỉ một số kiểu xe)
Cảm biến túi khí trước được lắp bên trong của hai sườn trước (tùy theo loại xe). Bộ cảm biến này là loại cơ khí. Khi cảm biến phát hiện lực giảm tốc vượt quá giới hạn nhất định cho xe bị đâm từ phía trước, các tiếp điểm trong cảm biến chạm vào nhau, gửi một tín hiệu đến bộ cảm biến túi khí trung tâm. Cảm biến này không thể tháo rời ra.
Hệ thống túi khí SRS không có cảm biến túi khí trước được sử dụng phổ biến trong các kiểu xe hiện nay.
Chú ý: Cảm biến túi khí trước không thể dùng lại được khi túi khí đã bị nổ. Đó là bởi vì có một dòng điện lớn chạy qua tiếp điểm khi túi khí nổ, làm ăn mòn bề mặt tiếp xúc của tiếp điểm, kết qủa là có thể tạo ra điện trở rất lớn.
Cấu tạo:
Bộ cảm biến bao gồm vỏ, rôto lệch tâm, khối lượng lệch tâm, tiếp điểm cố định và tiếp điểm quay. Một điện trở được lắp bên ngoài của bộ cảm biến. Nó được dùng để chẩn đoán hở mạch hay ngắn mạch trong mạch cảm biến túi khí trước. 
Hình 6.11: Cấu tạo của cảm biến túi khí trước
Hoạt động:
Thông thường, rô to lệch tâm ở trạng thái như hình vẽ dưới (ở trạng thái bình thường) do lưc của lò xo lá. Do vậy tiếp điểm cố định và tiếp điểm quay không tiếp xúc nhau. Khi có tai nạn, và nếu mức độ giảm tốc tác dụng lên khối lượng lệch tâm vượt quá một giá trị xác định, khối lượng lệch tâm, rô to lệch tâm và tiếp điểm quay sẽ quay sang bên trái, tạo nên trạng thái như trong hình dưới (trạng thái kích hoạt). Nó làm cho tiếp điểm quay tiếp xúc với tiếp điểm cố định và cảm biến túi khí được bật.
Hình 6.12: Sơ đồ hoạt động của cảm biến túi khí trước
d.    Cáp xoắn
Cáp xoắn được dùng để nối điện từ phía thân xe (cố định) đến vành tay lái (chuyển động quay).
Cáp xoắn được cấu tạo từ ôtô, vỏ, cáp, cam hủy … 
Vỏ được lắp trong cụm công tắc tổng. Rôto quay cùng với vành tay lái.
Cáp có chiều dài 4,8 m và được đặt bên trong vỏ sao cho nó bị chùng. Một đầu của cáp được gắn vào vỏ, còn đầu kia gắn vào rôto.
Khi vành tay lái quay sang phải hay trái, nó có thể quay được chỉ bằng độ chùng của cáp (2 và ½ vòng).
Hình 6.13: Cấu tạo cáp xoắn
e.    Các giắc nối:
Tất cả các giắc nối của hệ thống túi khí SCRS được làm màu vàng để phân biệt với các giắc nối khác. Các giắc có chức năng đặc biệt và được thiết kế đặc biệt dùng cho túi khiở vị trí như dưới đây nhằm đảm bảo độ tin cậy cao. Các giắc nối được mạ vàng có độ bền cao.
Hình 6.14:Vị trí các giắc nối
Tên    Ap dụng
Cơ cấu khoá cực kép    Giắc ,,,,,,
Cơ cấu chống kích hoạt túi khí    Giắc ,,,
Cơ cấu kiểm tra nối điện    Giắc ,,
Cơcấu khoá giắc nối kép    Giắc ,,,
     Chỉ một số kiểu xe
Cơ cấu khoá cực kép:
Mỗi giắc nối là một kết cấu hai mảnh bao gồm vỏ và miếng cách. Thiết kế này đảm bảo hãm chặc cực bằng hai thiết bị khoá (vòng kẹp và mũi kẹp) dể ngăn không cho các cực tuột ra.
Hình 6.15: Cơ cấu khoá cực kép
Cơ cấu chống kích hoạt túi khí:
Mỗi giắc nối đực là một lò xo nối tắt. Khi tháo giắc ra, là lò xo nối tắt tự độngnối các cực của ngòi nổ để tạo thành mạch kín.
Hình 6.16: Cơ cấu chống kích hoạt túi khí
Cơ cấu kiểm tra sự nối điện:
Cơ cấu này được thiết kế để kiểm tra xem các giắc nối đã nối chặt chưa.
Cơ cấu kiểm tra sự nối điện được thiết kế sao cho chân phát hiện sự nối điện nối với cực chân đoán khi khoá vỏ giắc ở vị trí khoá.
Cơ cấu này được dùng cho giắc nối cảm biến túi khí trước và bộ cảm biến túi khí trung tâm.
Hình 6.17: Cơ cấu kiểm tra sự nối điện
Cơ cấu khoá giắc nối kép:
Với cơ cấu này, các giắc được khoá bằng hai thiết bị khoá để tăng độ tin cậy của giắc nối. Nếu khoá chính không khoá hết, phần gân sẽ chạm vào nhau không cho khoá phụ.
Hình 6.18: Cơ cấu khoá giắc kép
f.    Chức năng tự chẩn đoán
Mạch chẩn đoán thường xuyên kiểm tra hư hỏng của hệ thống túi khí ở hai trạng thái sau:
Kiểm tra sơ bộ:
Khi khóa điện được bật đến vị trí ACC hay ON từ vị trí LOCK, mạch chẩn đoán bật đèn báo túi khí trong khoảng 6 giây để tiến hành kiểm tra sơ bộ. Nếu phát hiện thấy hư hỏng khi kiểm tra sơ bộ, đèn báo túi khí không tắt đi mà vẫn sáng thậm chí khi 6 giây đã trôi qua.
Kiểm tra thường xuyên:
Nếu không phát hiện thấy hư hỏng khi kiểm tra sơ bộ, đèn báo túi khí sẽ tắt sau khoảng 6 giây để cho phép ngòi nổ sẵn sàng kích nổ. Mạch chẩn đoán bắt đầu chế độ kiểm tra thường xuyên để kiểm tra các chi tiết, hệ thống cấp nguồn và dây điện xem có hư hỏng, hở hay ngắt mạch không. Nếu phát hiện thấy có hư hỏng, đèn báo túi khí bật sáng để báo cho lái xe.
Kiểm tra mã chẩn đoán:
Có thể đọc được mã chẩn đoán như sau: Số của mã được báo bằng cách nháy đèn báo.
-    Xoay khóa điện đến vị trí ACC hay ON
-    Nối cực Tc và E1 của TDCL (DLC2) hay giắc kiểm tra (DLC1)
Hình 6.19: Cấu tạo giắc kiểm tra
Đèn báo sẽ bắt đầu nháy để báo mã
Xóa mã chẩn đoán:
Sau khi hư hỏng đã được sửa chữa, đèn báo sẽ không tắt đi khi khóa điện ở vị trí ACC hay ON trừ khi mã lưu lại được xóa đi. Quy trình xóa mã lưu lại thay đổi tùy theo loại mạch nhớ.
Đối với mạch nhớ loại RAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) thông thường nội dung bộ nhớ bị xóa khi ngắt nguồn điện.
Đối với mạch nhớ EEPROM (hay được gọi là RAM không bị xóa) loại này có thể ghi – xóa được. Nội dung bộ nhớ không bị xóa thậm chí khi ngắt nguồn điện.
RAM thường xuyên không có nguồn dự phòng. Mã ghi lại bị xóa bằng cách bật khóa điện đến vị trí LOCK. Loại này chỉ được sử dụng rộng rãi trong cảm biến túi khí loại mới nhất.
EEPROM. Mã ghi lại không bị xóa thậm chí khi cáp Accu bị tháo ra. Có thể xóa mã bằng cách nhập các tín hiệu đặt biệt vào bộ cảm biến túi khí trung tâm.
RAM thường có nguồn dự phòng và EEPROM. Khi mã chẩn đoán được lưu trong RAM thường, chúng có thể bị xóa khi tháo cáp khỏi Accu. Tuy nhiên lúc này mã 41 được ghi vào trong EEPROM. Kết quả là khi khóa điện bật đến vị trí ACC hay ON đèn báo vẫn sáng. 
6.2.1.3.    Hoạt động của hệ thống túi khí
Khi có va đập mạnh từ phía trước, hệ thống túi khí phát hiện sự giảm tốc và kích nổ bộ thổi túi khí. Sau đó phản ứng hóa học trong bộ thổi khí ngay lập tức điền đầy túi bằng khí nitơ không độc để giảm nhẹ chuyển động về phía trước của hành khách .
Điều này giúp bảo vệ đầu và mặt không bị đập vào vành tay lái hay bảng táplô. Khi túi khí xẹp xuống, nó tiếp tục hấp thụ năng lượng. Toàn bộ quá trình căng phồng, bảo vệ, xẹp xuống diễn ra trong vòng một giây.   
Hình 6.20: Quá trình hoạt động của túi khí
Khi nào túi khí sẽ nổ và không nổ
-    Túi khí sẽ nổ:
Túi khí được thiết kế để kích hoạt trong trường hợp có va chạm mạnh từ phía trước xảy ra trong vùng gạch chéo giữa các mũi tên như hình vẽ. Túi khí sẽ phát nổ  nếu mức độ nghiêm trọng của va đập lớn hơn một mức định trước, tương ứng với một cú đâm thẳng vào một vật cản cố định không dịch chuyển hay biến dạng ở tốc độ 20-30km/h. Nếu mức độ nghiêm trọng chưa đến mức độ này, túi khí có thể không nổ.
Hình 6.21: Mô tả vùng va chạm túi khí sẽ nổ
Tuy nhiên, tốc đô giới hạn này sẽ cao hơn nhiều nếu xe đâm vào một vật có thể chuyển động hay biến dạng dưới tác dụng của va đập như xe đang đổ hay cột biển báo, hay khi nó bị đâm chồm lên hay chúi đầu vào một vật khác như sàn xe tải. Có thể với một mức độ nghiêm trọng của tai nạn gần bằng với mức độ phát hiện của cảm biến túi khí chỉ làm cho một trong hai túi khí của xe phát nổ.
-    Túi khí sẽ không nổ:
Túi khí được thiết kế sẽ không nổ nếu xe bị đâm từ phía sau, hay bê sườn, khi nó bị lật, đâm từ phía trước với tốc độ thấp. 
Hình 6.22: Mô tả vùng va chạm túi khí sẽ không nổ
6.2.2.    Túi khí loại SRS điều khiển bằng cơ khí (M)
6.2.2.1.    Sơ đồ bố trí các chi tiết và chức năng:
Hình 6.23: Sơ đồ bố trí các chi tiết
Bộ phận    Chức năng
Cảm biến túi khí    Phát hiện mức độ giảm tốc khi bị đâm từ phía trước
Bộ thổi khí    Ngay lập tức tạo ra khí nitơ để bơm căng túi khí
Túi Căng phồng ngay lập tức bằng khí nitơ từ bộ thổi khí và khi túi khí căng phồngkhí thát ra khỏi lỗ phía sau túi, do dó giảm lực va đập cho lái xe.
6.2.2.2.    Cấu tạo và hoạt động 
a.    Cảm biến túi khí 
Cấu tạo: 
Cảm biến được đặt bên trong bộ thổi khí bao gồm một vật nặng(viên bi) để phát hiện lực giảm tốc, một kim hoả để kích ngòi nổ…  Mặc dù kết cấu thay đổi tuỳ theo kiểu xe nhưng toàn bộ cụm cảm biến được bao kín an toàn. Ngoài ra, một thiết bị an toàn cũng được lắp đặt để ngăn không cho hệ thống túi khí kích  nổ khi tháo mặt vành tay lái.
Hình 6.24: Cấu tạo cảm biến túi  khí loại M
Hoạt động:
Kim hoả được cài vào trục kim hoả hay vật nặng qua đĩa cam, do đó ngăn không cho kim hoả phóng ra. Khi lực giảm tốc do xe bị đâm từ phía trước lớn hơn một giá trị xác định, chuyển động của vật nặng thắng lực lò xo chốt tỳ hay lò xo xoắn. Kết quả là kim hoả được  nhả ra khỏi trục kim hoả hay đĩa cam. Kim hoả sau đó phóng ra bằng lực lò xo kim hoả hay lò xo xoắn để kích nổ ngòi nổ.
Hình 6.25: Sơ đồ hoạt động của cảm biến túi khí loại M
b.    Thiết bị an toàn 
Mặc dù cấu tạo thay đổi tuỳ theo kiểu xe, cần khoá bên trong kiểu xe làm ngừng chuyển động của vật nặng khi bulông nhả khoá cảm biến được nới lỏng hay cần nhả khoá cảm biến bị kéo ra. 
Do đó, vật nặng không thể di chuyển thậm chí khi có lực giảm tốc mạnh tác dụng lên, vì vậy không cho kích hoạt túi khí. 
Sau khi lắp mặt vành tay lái , cần khoá bên trong cảm biến túi khí được trả về vị trí ban đầu của nó bằng cách vặn chặt bulông nhả khoá cảm biến hay đẩy cần vào vị trí ban đầu của nó. Do đó, vật nặng được tự do chuyển động khi cần thiết.
Hình 6.26:Cấu tạo của thiết bị an toàn
c.    Bộ phận thổi khí:
    Cấu tạo:
Bộ phận thổi khí bao gồm ngòi nổ, chất này mồi, chầt tạo khí … Chất tạo khí tạo ra khí nitơ để thổi túi khí khi xe bị đâm mạnh từ phía trước. Phần bên trong của bộ thổi khí được bao kín hoàn toàn và kín khí. Túi khí được làm bằng nylông có phủ cao su bên trong. Nó có hai lỗ ở phía sau để xả khí nitơ vào khí quyển sau khi căng phồng lên. 
Hình 6.27: Cấu tạo bộ phận thổi khí
    Hoạt động:
Cảm biến túi khí bị kích hoạt bởi sự giảm tốc  do xe bị đâm từ phía trước, và kích nổ ngòi nổ trong bộ thổi khí. Ngọn lửa lan truyền ngay tức khắc đến chất cháy mồi và chất tạo khí, chất tạo khí sinh ra một lượng lớn khí nitơ. Túi khí sẽ phá vỡ phần mỏng của vành tay lái khi nó phồng lên ở trước mặt người lái xe để làm giảm nguy cơ đầu và mặt của người lái xe đập thẳng vào vành tay lái.
Hình 6.28:Mô tả hoạt động của bộ thổi khí và túi khí
6.2.3.    Cấu tạo và hoạt động của các phần tử hệ thống điều khiển dây an toàn
a.    Cơ cấu điều khiển  căng đai khẩn cấp
Mặc dù cơ cấu căng đai khẩn cấp khác nhau tuỳ theo nhà sản xuất, pittông hay rôto điều hoạt động bằng một lượng lớn lượng khí tạo ra bởi bộ tạo khí, nó làm cho dây đai bị cuốn vào một lượng nhất định. 
Bộ căng đai khẩn cấp chỉ hoạt động một lần.
Trong trường hợp loại 1, do trục bị khoá bởi trống và cáp sau khi bộ căng đai khẩn cấp hoạt động, dây đai không thể kéo ra hay cuốn vào được. 
Hình 6.29: Cấu tạo cơ cấu điều khiển căng đai khẩn cấp loại 1
Trong trường hợp loại 2, khớp khoá có thể tách ra khỏi bánh răng sau khi bộ căng đai khẩn cấp hoạt động. Nếu chúng  tách nhau ra khỏi dây đai có thể cuốn vào hay tháo ra.
b.    Bộ tạo khí loại E
Bộ tạo khí bao gồm một ngòi nổ (dây tóc và chất cháy mồi) và chất tạo khí đặt trong vỏ bằng kim loại. khi cảm biến túi khí bật, dòng điện được cấp điện tới sợ dây tóc trong ngòi nổ, kích nổ chất cháy mồi.
Ngay lập tức sau đó, lửa được truyền đến chất tạo khí trong thời gian cực ngắn tạo ra áp suất cao.
Hình 6.31: Cấu tạo bộ tạo khí loại E
Chú ý: 
Ngòi nổ bị kích nổ thậm chí khi có dòng yếu. Do đó rất nguy hiểm, không bao giờ đo điện trở ngòi nổ bằng vôn/ôm kế ... 
c.    Bộ tạo khí có cảm biến loại M 
Mặc dù kết cấu bộ của cảm biến  căng đai thay đổi tuỳ theo kiểu xe, cấu tạo giống giống như cảm biến túi khí loại M. Nó bao gồm một vật nặng để phát hiện lực giảm tốc và một kim hoả để kích nổ ngòi nổ...
Điều kiện để kích hoạt bộ căng đai khẩn cấp cũng giống như hệ thống túi khí.
Kim hoả thường xuyên ăn khớp với trục kim hoả hay cần khoá, do đó nó ngăn không cho kim hoả phóng ra.
Khi lực giảm tốc sinh ra do xe bị đâm từ phía trước vượt quá mức qui định, chuyển động của vật nặng thắng lực lò xo chốt tỳ. Kết quả là, chốt kim hoả nhảy ra khỏi trục kim hoả hay cần khoá, sau đó nó được phóng ra từ lực của lò xo kim hoả để kích nổ ngòi nổ.
d.    Thiết bị an toàn 
Để ngăn chặn bộ căng đai phát nổ bất ngờ khi tháo đai an toàn hay khi vận chuyển bộ căng đai khẩn cấp, nó được trang bị một thiết bị an toàn để ngừng hoạt động của cảm biến.  


 

Tin tức nổi bật

Sản phẩm hot nhất

Bạn đang xem: HỆ THỐNG AN TOÀN TRÊN XE Ô TÔ
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

hotline

Hotline

hotline

Hỗ trợ

zalo

Zalo

zalo

Đại lý

hotline

Hotline

hotline

Hỗ trợ

zalo

Zalo

zalo

Đại lý