Tổng hợp các phụ tùng trên xe ô tô

Tác giả: Vương Ngọc Thắng Ngày đăng: 02/12/2020

Tổng hợp tên gọi các phụ tùng trên xe ô tô

1    AM-PLY
2    ĂNG TEN
3    BA ĐỜ SỐC
4    BẠC
5    BẠC ẮC
6    BẠC BALIE
7    BẠC BIÊN
8    BẠC CAM
9    BẬC LÊN XUỐNG
10    BÀN ĐẠP GA
11    BÀN ÉP
12    BẢN LỀ
13    BÁNH ĐÀ
14    BÁNH RĂNG
15    BÁT BÈO
16    BẦU TRỢ LỰC PHANH
17    BỆ GIẰNG GẦM
18    BI
19    BI MOAY Ơ
20    BIÊN
21    BIỂU TƯỢNG
22    BÌNH
23    BÌNH NƯỚC
24    BÌNH XĂNG
25    BỘ DÂY ĐIỆN 
26    BỘ Ê CU KHOÁ LỐP
27    BỘ LÁI
28    BỘ RUỘT
29    BỘ SỐ ĐỒNG HỒ CTM
30    BƠM
31    BƠM XĂNG
32    BÓNG ĐÈN 
33    BÓT LÁI
34    BU GI
35    BU LÔNG
36    BƯỞNG
37    CÁ HÃM
38    CA LĂNG
39    CÀI CẦU
40    CẢM BIẾN
41    CĂN
42    CẦN
43    CẦN ĂNG TEN
44    CẦN ĐI SỐ
45    CÀNG
46    CÀNG A
47    CÀNG I
48    CÁNH CỬA
49    CÁNH QUẠT
50    CÁNH TIÊN
51    CAO SU
52    CÁT ĐĂNG
53    CẦU CHÌ
54    CẦU SAU
55    CẦU TRƯỚC
56    CHÂN
57    CHẮN BÙN
58    CHẶN CỬA HẬU
59    CHẶN DÂY CÁP
60    CHẶN KHOÁ CỬA
61    CHẮN NẮNG
62    CHẮN NÓNG
63    CHE BỤI
64    CHẾ HOÀ KHÍ
65    CHỈ MẠ
66    CHIA ĐIỆN
67    CHÌA KHÓA
68    CHIA NƯỚC
69    CHIA PHANH
70    CHỔI GẠT MƯA
71    CHỔI GẠT MƯA
72    CHỐNG NÓNG
73    CHỐT
74    CHỮ
75    CHUỘT
76    CHỤP BỤI
77    CHỤP ĐẦU
78    CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN
79    CỔ ĐỔ
80    CỔ HÚT
81    CÒ SUPAP
82    CỔ XẢ
83    CỐC
84    CÒI
85    CÔ-LIE
86    COM-PA
87    CÔN
88    CON ĐỘI SUPAP
89    CON QUAY CHIA ĐIỆN
90    CÔN TỪ
91    CÔNG BI LÁP
92    CÔNG TẮC
93    CÔNG TẮC SỐ ĐIỀU HOÀ
94    CỐP
95    CỘT
96    CỐT BI TÊ
97    CỐT VÀNH ĐỒNG TỐC
98    CỬA GIÓ
99    CỬA THÔNG GIÓ
100    CỤM
101    CỤM BƯỚM GA
102    CỤM CẦU
103    CỤM CHIA GIÓ AUDI 80
104    CỤM ĐIỀU KHIỂN
105    CỤM PHANH
106    CỤM TĂNG CUROA
107    CỤM TU BÔ
108    CỤM VAN CHIA DẦU
109    CỤM VI SAI
110    CỤM VÔ LĂNG LÁI
111    CUỘN ĐIỆN CÒI
112    CUỘN ĐIỆN ĐẦU LỐC
113    CUPBEN
114    CUPBEN PHANH
115    CUPBEN TRƯỢT CÔN
116    CÚT
117    ĐÀI
118    DẦU
119    ĐẦU BỌP ẮC QUY
120    ĐẦU CẮM DÂY
121    DÂY
122    DÂY CAM
123    DÂY CAO ÁP
124    DÂY CÁP
125    ĐÁY CÁT TE
126    DÂY CÔN
127    DÂY CÔNG TƠ MÉT
128    DÂY CUROA
129    DÂY ĐAI AN TOÀN
130    DÂY ĐI SỐ
131    DÂY ĐIỆN
132    DÂY GA
133    DÂY GIẬT NẮP
134    ĐÁY HỘP
135    DÂY KHOÁ
136    DÂY LE
137    DÂY TÚI KHÍ TÁP LÔ
138    ĐẾ
139    ĐẾ BÁT BÈO
140    ĐẾ BẮT BIỂU TƯỢNG
141    ĐẾ BẮT BƠM XĂNG
142    ĐỆM
143    ĐỆM BA ĐỜ XỐC
144    ĐỆM BẬC LÊN XUỐNG
145    ĐỆM BÀN ĐẠP CHÂN PHANH
146    ĐỆM CON ĐỘI
147    ĐỆM ĐẦU LÒNG DÈ
148    ĐỆM ĐỠ ẮC QUY
149    ĐỆM ĐUI ĐÈN
150    ĐỆM GIÁ BẮT
151    ĐỆM KHUNG KÍNH
152    ĐỆM KÍNH
153    ĐỆM LÒ XO
154    ĐỆM MÁ PHANH
155    ĐỆM NẮP CA BÔ
156    ĐỆM ỐP TAY MỞ CỬA
157    ĐÈN
158    ĐI ỐT MÁY PHÁT
159    ĐĨA PHANH
160    ĐIỀU KHIỂN
161    ĐỒNG HỒ
162    DÙ
163    ĐŨA SUPAP
164    ĐUI ĐÈN
165    ĐỰNG LỐP

166    ĐUÔI HỘP SỐ
167    ĐUÔI Ổ KHOÁ
168    ĐƯỜNG Ống
169    Ê CU
170    GA LĂNG
171    GẠT TÀN THUỐC LÁ
172    GHẾ
173    GHIM CÀI
174    GIÁ
175    GIÁ BẮT MOAY Ơ
176    GIÁ ĐỠ
177    GIÁ KHUNG
178    GIẮC CẮM
179    GIẢM SÓC
180    GIẢM TRẤN
181    GIÀN
182    GIÀN LẠNH
183    GIÀN NÓNG
184    GIÀN SƯỞI
185    GIẰNG GẠT MƯA
186    GIẤY LỌC DẦU MÁY
187    GIOĂNG
188    GUỐC PHANH
189    GƯƠNG
190    HẠN CHẾ CỬA
191    HÔNG
192    HỘP
193    HỘP BÁO ĐÈN
194    HỘP CẦU CHÌ
195    HỘP CHIA GIÓ
196    HỘP CHỐNG TRỘM
197    HỘP DẪN GIÓ BẦU LE
198    HỘP ĐEN
199    HỘP ĐIỀU KHIỂN
200    HỘP ĐỒ TÁP LÔ
201    HỘP ĐỰNG
202    HỘP GIẢI MÃ CHÌA KHÓA
203    HỘP GIÀN LẠNH
204    HỘP GIÀN NÓNG
205    HỘP GIÀN SƯỞI
206    HỘP LỌC
207    HỘP QUẠT
208    HỘP SỐ
209    IC
210    KEO DÁN
211    KÉT
212    KÉT LÀM MÁT
213    KÉT NƯỚC
214    KHAY ĐỰNG ĐỒ
215    KHOÁ
216    KHOÁ ĐIỆN
217    KHỚP CÁT ĐĂNG
218    KHUNG CỬA
219    KHUNG KÍNH
220    KÍCH
221    KIM 3 CẠNH
222    KIM PHUN
223    KÍNH
224    KÍNH CÁNH CỬA
225    KÍNH CHẮN GIÓ
226    KÍNH CỬA NÓC
227    KÍNH HẬU
228    KÍNH HÔNG
229    KÍNH TAM GIÁC
230    LÁ CÔN
231    LA LĂNG
232    LÁ NHÍP
233    LA RĂNG
234    LA TÔ PHANH
235    LÁP
236    LÒ XO
237    LOA
238    LỌC
239    LỌC DẦU
240    LỌC GIÓ
241    LỌC KHÍ
242    LỐC LẠNH
243    LỐC MÁY
244    LỌC NHIÊN LIỆU
245    LỌC THAN
246    LỌC XĂNG
247    LÕI LÁ CÔN
248    LÕI LỌC BƠM XĂNG
249    LÒNG DÈ
250    LÒNG DÈ CHẮN BÙN
251    LÒNG DÈ TAI XE
252    LONG ĐEN
253    LỒNG QUẠT
254    LỐP
255    LƯỚI
256    LƯỠI GẠT MƯA
257    LƯỚI LỌC
258    LƯỚI LỌC DẦU
259    LƯỚI LỌC XĂNG
260    LƯỚI THOÁNG GIÓ
261    LY TÂM
262    MÁ PHANH
263    MÁ VÍT
264    MẠCH ĐIỆN
265    MÂM
266    MÀNG BƠM
267    MĂNG ĐÍCH ĐỀ
268    MẶT BÍCH
269    MẶT ĐỒNG HỒ
270    MẶT GƯƠNG
271    MẶT KÍNH
272    MẶT MÁY
273    MÁY ĐỀ
274    MÁY PHÁT
275    MÁY TỔNG THÀNH
276    MÍ ĐÈN
277    MIẾNG ĐẬY LỐP DỰ PHÒNG
278    MIẾNG ĐỆM
279    MIẾNG KÊ
280    MÔ BIN
281    MÔ TƠ
282    MOAY Ơ
283    MÓC KHÓA
284    MÓNG HÃM
285    NẮP
286    NẮP BIỂU TƯỢNG CA BÔ
287    NẮP BÌNH
288    NẮP CA BÔ
289    NẮP CẦN GẠT
290    NẮP CHE BỤI
291    NẮP CHIA ĐIỆN
292    NẮP CHỤP
293    NẮP CỐP
294    NẮP ĐẬY
295    NẮP ĐỔ DẦU MÁY
296    NẮP HỘP
297    NẮP HỘP CẦU CHÌ
298    NẮP KÉT NƯỚC
299    NẮP TỔNG CÔN
300    NẮP TRANG TRÍ 
301    NẮP TÚI KHÍ
302    NẸP 
303    NẸP VÒM
304    NGOÀM ĐỠ
305    NGOÀM MÓC
306    NHÍP
307    NHÔNG
308    NHỰA GIẢM TRẤN
309    NHỰA HẠN CHẾ
310    NÓC XE
311    NÚM
312    NÚM CÀI
313    NÚM CÔNG TẮC
314    NÚM ĐIỀU CHỈNH
315    NÚT
316    Ô CHE MƯA
317    Ổ KHOÁ
318    ỐC RỐN
319    ỐNG
320    ỐNG CĂN
321    ỐNG CHE BỤI
322    ỐNG CHIA GIÓ
323    ỐNG DẪN GIÓ
324    ỐNG DẪN HƯỚNG
325    ỐNG DẪN KHÍ
326    ỐNG DẪN NƯỚC
327    ỐNG ĐỠ
328    ỐNG ĐỔ XĂNG
329    ỐNG ĐỰNG THƯỚC THĂM DẦU
330    ỐNG GIÓ
331    ỐNG HƠI
332    ỐNG HÚT
333    ỐNG NƯỚC
334    ỐNG SÁO
335    ỐNG TRỤC
336    ỐNG XẢ
337    ỐP
338    ỐP BA ĐỜ XỐC
339    ỐP BABULE
340    ỐP BẬC LÊN XUỐNG
341    ỐP BẢN LỀ
342    ỐP BẢO VỆ BÌNH XĂNG
343    ỐP BIỂN SỐ
344    ỐP BƯỞNG
345    ỐP CA LĂNG
346    ỐP CẢN TRƯỚC
347    ỐP CAO SU CÂN BẰNG
348    ỐP CHÂN ĐÈN PHA
349    ỐP CHÂN GƯƠNG
350    ỐP CHÂN KÍNH CHẮN GIÓ
351    ỐP CHẮN NÓNG
352    ỐP CHE GIÀN NÓNG
353    ỐP CHE LỐP
354    ỐP CỔ BÌNH XĂNG
355    ỐP CỔ ỐNG ĐỔ XĂNG
356    ỐP CỔ TAY LÁI
357    ỐP CÔNG TẮC
358    ỐP CỘT CỬA
359    ỐP CỘT KÍNH
360    ỐP CỬA
361    ỐP ĐÀI
362    ỐP ĐẦU BA ĐỜ XỐC
363    ỐP ĐẦU BABULE
364    ỐP ĐẦU BẬC LÊN XUỐNG
365    ỐP ĐẦU TAY MỞ CỬA
366    ỐP ĐẦU YÊN NGỰA
367    ỐP ĐÈN
368    ỐP ĐỒNG HỒ
369    ỐP DƯỚI BA ĐỜ XỐC
370    ỐP DƯỚI CỔ TAY LÁI
371    ỐP DƯỚI ĐÈN
372    ỐP Ê CU LỐP DỰ PHÒNG
373    ỐP GIÁ ĐÈN BA ĐỜ XỐC
374    ỐP GIÁ ĐỠ MÁY
375    ỐP GIÀN LẠNH
376    ỐP GƯƠNG
377    ỐP HÔNG
378    ỐP HƯỚNG GIÓ KÉT NƯỚC
379    ỐP LA RĂNG
380    ỐP LỖ GIÓ BA ĐỜ XỐC
381    ỐP LỐP DỰ PHÒNG
382    ỐP MẶT
383    ỐP MẶT ĐIỀU KHIỂN ĐÀI
384    ỐP MẶT ĐỒNG HỒ
385    ỐP MÔ TƠ QUẠT
386    ỐP NẸP TRANG TRÍ
387    ỐP NGOÀI TAY MỞ LỐP DỰ PHÒNG
388    ỐP NGOÀI VỎ ĐỒNG HỒ TÁP LÔ
389    ỐP PHỒNG
390    ỐP TAM GIÁC
391    ỐP TÁP LÔ
392    ỐP TAY MỞ CỬA
393    ỐP TRẦN XE
394    ỐP TRANG TRÍ
395    PHANH
396    PHAO BÁO
397    PHAO BÁO NHIÊN LIỆU
398    PHAO BÁO XĂNG
399    PHE
400    PHE CÀI
401    PHE ĐỆM
402    PHÍM CÒI
403    PHIN LỌC
404    PHÔI CHÌA KHOÁ
405    PHOỌC ĐÈN PHA
406    PHỚT
407    PIN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
408    PIT-TÔNG
409    PU-LY
410    QUẢ BÍ HỘP SỐ
411    QUẢ ĐẤM ĐI SỐ
412    QUẠT
413    QUẠT KÉT NƯỚC
414    RƠ LE
415    RÔ TO
416    RÔ TUYN
417    RÔ TUYN
418    RUỘT
419    RUỘT ĂNG TEN
420    RUỘT CHẾ
421    RUỘT KIM PHUN
422    RUỘT MÁY PHÁT
423    RUỘT TỔNG CÔN
424    RUỘT TỔNG PHANH
425    RUỘT TRƯỢT CÔN
426    SẮT XI
427    SÂU CÔNG TƠ MÉT
428    SEN SƠ CÔNG TƠ MÉT
429    SIM CHỈ THƯỚC LÁI
430    SIM HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
431    SƠ MI
432    SU PAP
433    SUỐT PHANH
434    SUY E SUPAP
435    TẮC KÊ
436    TAI BẮT GIÁ
437    TAI XE
438    TAM BÔNG
439    TĂNG
440    TĂNG BUA
441    TĂNG CAM
442    TĂNG CHỈNH
443    TĂNG CUROA
444    TĂNG XÍCH
445    TÁP BI
446    TÁP BI CÁNH CỬA
447    TÁP BI CỐP
448    TÁP BI HÔNG
449    TÁP BI NẮP CỐP
450    TÁP BI TRẢI SÀN
451    TÁP BI TRẦN
452    TÁP LÔ
453    TAY BIÊN
454    TAY ĐỠ BA ĐỜ XỐC
455    TAY GẬP GHẾ
456    TAY KÉO CỬA
457    TAY MỞ CỬA
458    TEM
459    THANH CÂN BANG
460    TỔNG CÔN
461    TỔNG PHANH
462    TRỞ CHIA ĐIỆN
463    TRỞ HỘP SỐ
464    TRỢ LỰC LÁI
465    TRỢ LỰC TAY LÁI
466    TRỞ QUẠT
467    TRỤC
468    TRỤC BÁNH RĂNG
469    TRỤC BẮT THANH GIẰNG GẠT MƯA
470    TRỤC BƠM DẦU
471    TRỤC BÓT LÁI
472    TRỤC CAM
473    TRỤC CÂN BẰNG
474    TRỤC CÂN BẰNG
475    TRỤC CẦN GẠT MƯA
476    TRỤC CÀNG A TRÊN
477    TRỤC CÁT ĐĂNG
478    TRỤC CHỮ THẬP
479    TRỤC CƠ
480    TRỤC ĐI SỐ
481    TRỤC HÀNH TINH
482    TRỤC LÁP
483    TRỤC MÁY ĐỀ
484    TRỤC SƠ CẤP HỘP SỐ
485    TRỤC TAY LÁI
486    TRỤC THỨ CẤP
487    TRỤC TREO
488    TRỤC TREO CÂN BẰNG
489    TRỤC VI SAI
490    TRỤC VÔ LĂNG LÁI
491    TRƯỢT CÔN
492    TRƯỢT CÔN
493    TU BÔ
494    TỤ ĐIỆN
495    TÚI KHÍ
496    TÚI KHÍ TÁP LÔ
497    TUY Ô
498    TUY Ô BƠM TRỢ LỰC
499    TUY Ô CAO ÁP BƠM TRỢ LỰC
500    TUY Ô CÔN
501    TUY Ô PHANH
502    TUY Ô XĂNG
503    TY CHỐNG
504    TY CHỐNG CA BÔ
505    TY ĐỠ CỬA HẬU
506    TY ĐỠ KÍNH
507    TỲ LAI BƠM DẦU
508    TỲ XÍCH
509    TỲ XÍCH BƠM DẦU
510    TỲ XÍCH CAM
511    Ụ GIẢM SÓC
512    VAN
513    VAN 1 CHIỀU
514    VAN ÁP SUẤT
515    VAN CHÂN KHÔNG
516    VAN CHIA DẦU
517    VAN CHIA HƠI
518    VAN CHIA NƯỚC
519    VAN CHIA XĂNG
520    VAN ĐIỀU ÁP
521    VAN ĐƯỜNG NƯỚC SƯỞI
522    VAN HẰNG NHIỆT
523    VAN HỒI
524    VAN HƠI
525    VAN KHÔNG TẢI
526    VAN KHÔNG TẢI
527    VAN LÀM MÁT TU BÔ
528    VAN LỐP
529    VAN NẠP GA
530    VAN THÔNG HƠI
531    VAN TIẾT LƯU
532    VAN TUẦN HOÀN KHÍ XẢ
533    VÀNH CHẬU
534    VÀNH CHẬU QUẢ DỨA
535    VÀNH CỐP ĐỰNG ĐỒ TÁP LÔ
536    VÀNH ĐÈN PHA
537    VÀNH ĐỒNG SỐ
538    VÀNH ĐỒNG TỐC
539    VÀNH LỒNG HỘP PHỤ
540    VÀNH LỒNG HỘP SỐ
541    VÀNH ỐP CỔ BÌNH XĂNG
542    VÀNH RĂNG
543    VẤU ĐỊNH VỊ KÍNH
544    VÈ CHE MƯA
545    VIỀN ĐÈN HẬU
546    VIỀN MẶT GƯƠNG
547    VÍT CHỈNH CÒ SUPAP
548    VÍT CHỈNH GALENTY
549    VÍT CHỈNH SUPAP
550    VỎ BI LÁP
551    VỎ BƠM DẦU HỘP SỐ
552    VỎ BƯỞNG
553    VỎ CÁNH CỬA
554    VỎ CẦU
555    VỎ CẦU SAU
556    VỎ CẦU TRƯỚC
557    VỎ CHÂM THUỐC LÁ
558    VỎ CỤM VI SAI
559    VỎ ĐẦU TRỤC
560    VỎ ĐẬY VAN ÁP SUẤT
561    VỎ ĐỆM GHẾ DA
562    VỎ ĐỒNG HỒ
563    VỎ ĐỰNG LÁ CÔN
564    VỎ ĐỰNG LỐP
565    VỎ ĐỰNG VAN HẰNG NHIỆT
566    VỎ ĐUÔI HỘP SỐ
567    VỎ GIÀN LẠNH
568    VỎ HỘP
569    VỎ HỘP CẦU CHÌ
570    VỎ HỘP ĐỰNG GIÀN SƯỞI
571    VỎ HỘP SỐ
572    VÔ LĂNG
573    VỎ MOAY Ơ
574    VỎ SÂU CÔNG TƠ MÉT
575    VỎ TÁP LÔ
576    VỎ VAN 1 CHIỀU
577    VỎ VAN CHIA DẦU
578    VỎ VAN HẰNG NHIỆT
579    VÒI PHUN DẦU XI LANH
580    VƯƠNG MIỆN NẮP CA BÔ
581    XÀ DỌC
582    XÀ NGANG
583    XÉC MĂNG
584    XI LANH
585    XI NHAN
586    XÍCH
587    XÍCH CAM
588    XÍCH SỐ PHỤ
589    XỐP
590    XỐP ĐẬY LỐP DỰ PHÒNG
591    XỐP ĐỆM BA ĐỜ XỐC
592    XƯƠNG BA ĐỜ XỐC
593    XƯƠNG BẬC LÊN XUỐNG
594    XƯƠNG BÀN THỜ
595    XƯƠNG BẮT ĐÈN PHA
596    XƯƠNG BẮT GUỐC PHANH
597    XƯƠNG BẮT Ổ KHOÁ
598    XƯƠNG CỘT CỬA
599    XƯƠNG ĐỠ CHÂN KÉT NƯỚC
600    XƯƠNG GƯƠNG
601    XƯƠNG HÔNG
602    XƯƠNG KHUNG CỬA
603    XƯƠNG ỐP NHỰA
604    XƯƠNG TAI XE
605    XƯƠNG TÁP LÔ
606    XƯƠNG TRÊN KÉT NƯỚC
607    YÊN NGỰA

Tin tức nổi bật

Sản phẩm hot nhất

Bạn đang xem: Tổng hợp các phụ tùng trên xe ô tô
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

hotline

Hotline

hotline

Hỗ trợ

zalo

Zalo

zalo

Đại lý

hotline

Hotline

hotline

Hỗ trợ

zalo

Zalo

zalo

Đại lý